Daliwch eich Dŵr!

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019

Mae Cyngor Torfaen am glywed eich barn ar ei strategaeth toiledau lleol ddrafft. Mae’r strategaeth ddrafft wedi cael ei chynhyrchu fel un o ofynion Deddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017.

Cwblhewch yr arolwg trwy fynd at y dogfennau a’r cwestiynau yn https://getinvolved.torfaen.gov.uk/…/localtoiletsstrategy20… neu mynnwch air â ni yn y lleoliadau canlynol:

Dydd Mercher 9 Ionawr, 2pm - 3:30pm yn Age Connects Torfaen

Dydd Llun 14 Ionawr, 4:30pm - 6:30pm yn Tesco Pont-y-pŵl

Dydd Mercher 16 Ionawr, 2:30pm - 4pm yng Nghanolfan Gofalwyr Torfaen

Dydd Llun 21 Ionawr, 12pm - 2pm yn Swyddfeydd Cyngor Tref Blaenafon

I gael copi caled o’r strategaeth, cysylltwch â Steven Honeywill ar 01495 766958 neu drwy e-bost steven.honeywill@torfaen.gov.uk Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 7 Chwefror 2019 a bydd drafft terfynol yn cael ei chyhoeddi erbyn 31 Mai 2019.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/01/2019 Nôl i’r Brig