One2One Mortgage Solutions yn agor yng nghanol tref Pont-y-pŵl

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27 Chwefror 2019
Market House

Ar ddydd Llun agorodd One2One Mortgage Solutions eu drysau yng nghanol tref Pont-y-pŵl.

Symudodd One2One Mortgage Solutions i safle masnachol Hen Dŷ’r Farchnad ar Commercial Street, sydd wedi derbyn £615,000 o arian dros y blynyddoedd gan gronfa Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru, a  £100,000 o Fenter Treftadaeth Treflun y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, yr aelod gweithredol dros fusnes, twristiaeth, hamdden a diwylliant sydd â chyfrifoldeb dros adfywio: “Adeiladwyd Hen Dŷ’r Farchnad yn 1730 ac mae e wedi ei ddefnyddio ar gyfer nifer o bethau dros y blynyddoedd, fel siop bapur ysgrifennu a siop ddillad.

“Mae’n wych gweld busnes lleol yn cymryd drosodd y lle ac rydym ni’n dymuno’n dda iddyn nhw ar gyfer y dyfodol”

Dywedodd Mark Taylor, Cyfarwyddwr One2One Mortgage Solutions: “Rydym ni mor falch o fod wedi ein lleoli yng nghanol tref Pont-y-pŵl. Mae ein busnes yn tyfu ac roedd hyn yn le da i gael cartref newydd.

“Rydym ni’n gwmni lleol gyda dros 15 mlynedd o brofiad, yn cynnig gwasanaeth morgeisi cwbl annibynnol a gallwn fynd at nifer o ddarparwyr sy’n gweddu i anghenion ein cleientiaid, waeth ydyn nhw’n prynu am y tro cyntaf neu am gael morgais newydd er mwyn cynilo neu godi arian.”

“Rydym hefyd yn rhoi cyngor ar yswiriant bywyd, yswiriant cartref ac iechyd critigol. I wybod mwy am yr hyn sydd gyda ni u gynnig ewch i www.one2onemortgagesolutions.co.uk

Dysgwch fwy am adfywio yn eich ardal

Diwygiwyd Diwethaf: 27/02/2019 Nôl i’r Brig