Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw i atgoffa am safleoedd ymgeisio​

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20 Medi 2018

Ychydig dros wythnos sydd yna i ddatblygwyr, tirfeddianwyr, sefydliadau a’r cyhoedd argymell safleoedd a allai gael eu cynnwys ar gyfer datblygiad newydd, ail-ddatblygu neu i’w diogelu mewn Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Mabwysiadodd y cyngor ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn Rhagfyr 2013 ac mae’n gosod canllawiau ar gyfer defnydd a datblygiad tir yn Nhorfaen. Mae’r cynllun presennol yn dod i ben yn 2021 ac mae un newydd yn cael ei baratoi a fydd yn gosod y canllawiau ar gyfer datblygiad tan 2033

Mae datblygwyr, tirfeddianwyr, sefydliadau a’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i gyflwyno safleoedd a allai gael eu cynnwys ar gyfer datblygiad newydd, ail-ddatblygu neu i’w diogelu yn y CDLl newydd.

Er bydd pob argymhelliad yn cael ei ystyried, nid yw hynny’n awgrymu y byddan nhw’n cael eu derbyn a’u gosod yn y CDLl terfynol.  Er tryloywder, bydd pob argymhelliad yn cael eu cyhoeddi mewn cofrestr erbyn diwedd y flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer argymell safle yw dydd Llun 1 Hydref 2018.

I ddysgu mwy am y broses hon ac i argymell safle i’w hystyried ewch i www.torfaen.gov.uk/cy/PlanningAndDevelopment/Planningpolicy/Local-Development-Plan-Review/Replacement-Torfaen-Local-Development-Plan.aspx

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig