Dweud eich dweud ar ddyfodol safle'r British

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018

Estynnir gwahoddiad i drigolion weld a chynnig sylwadau ar ddrafft o ‘brif gynllun’ ar gyfer safle’r British yn Nhalywaun yn ystod cyfres o weithdai.

Bydd swyddogion o gyngor Torfaen ar gael i drafod y cynlluniau drafft fydd yn dangos sut y bydd y safle’n cael ei rheoli yn y dyfodol.

Mae croeso i unrhyw un fynychu a chynhelir y sesiynau o 2pm tan 7pm ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mercher 25 Gorffennaf - Neuadd y Mileniwm Garndiffaith
Dydd Iau 26 Gorffennaf - Eglwys Bedyddwyr Noddfa
Dydd Mercher 1 Awst - Neuadd Pensiynwyr Talywaun

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig