Cyfle i ddweud eich dweud ar brif gynllun Y British

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9 Awst 2018

Mae trigolion Torfaen yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud am 'brif gynllun' arfaethedig ar gyfer dyfodol safle'r British yn Nhalywaun.

Prynodd y cyngor yr hen safle mwyngloddio yn 2016 ac ers hynny mae gwaith wedi'i wneud yn syth i fynd i'r afael â phryderon iechyd a diogelwch.

Y flaenoriaeth nesaf yw mynd i'r afael â'r siafftiau pwll mwyaf peryglus a'r perygl o lifogydd ar y safle, tra ar yr un pryd yn cytuno ar brif gynllun i ddefnyddio'r tir yn y dyfodol.

Cynigiwyd prif gynllun drafft yn dilyn ymgynghoriad helaeth gyda'r gymuned leol ac unwaith y bydd wedi'i gwblhau, y cam nesaf fydd mynd drwy'r broses gynllunio.

I weld y prif gynllun a chynnig sylwadau ewch i https://getinvolved.torfaen.gov.uk/neighbourhoods/british-master-plan-prif-gynllun-y-british

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig