Lleisio barn ar reoli Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn y dyfodol

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13 Ebrill 2018

Gofynnir i drigolion a rhanddeiliaid eraill wneud sylwadau ar gynllun drafft a fydd yn tywys rheolaeth Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon hyd at 2023.

Dynodwyd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn Safle Treftadaeth y Byd gan Gyfundrefn Addysgol, Wyddonol a Diwylliannol y Cenedlaethol Unedig (UNESCO) ym mis Rhagfyr 2000.

Mae angen i bob Safle Treftadaeth y Byd gael cynllun rheoli sy’n pennu sut dylid gwarchod Gwerth Cyffredinol y safle

Nod y cynllun drafft yw sicrhau bod y safle’n cael ei reoli mewn ffordd sy’n cyfrannu at amcanion lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol a datblygiad cynaliadwy.

Gall unrhyw un sydd eisiau gwneud sylw ar y cynllun wneud hynny yn https://getinvolved.torfaen.gov.uk/neighbourhoods/safle-treftadaeth-y-byd-tirwedd-ddiwydiannol-blaen

Fel arall, cynhelir sesiynau cyhoeddus yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon ar ddydd Mawrth 24 Ebrill rhwng 3:30pm - 7pm, a Neuadd Bentref Llan-ffwyst ar ddydd Iau 26 Ebrill rhwng 3:30pm - 7pm.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno siarad yn Gymraeg yn y digwyddiadau hyn gysylltu â Rebecca Hartley ar 01633 648293 o leiaf dri diwrnod cyn y digwyddiad.

Bydd copïau cyfeirio papur o’r dogfennau ymgynghori ar gael yn Swyddfa Tŷ Blaen y Cyngor yn Nhorfaen, Ffordd Panteg, New Inn, Pont-y-pŵl o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am - 1.00pm, Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon, Ffordd yr Eglwys, Blaenafon, rhwng dydd Mawrth a dydd Sul rhwng 10:00am - 5:00pm, ac yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl, Ffordd Glantorfaen, Pont-y-pŵl o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:00am - 5:00pm.

Diwygiwyd Diwethaf: 11/09/2020 Nôl i’r Brig