Dweud eich dweud ar gadwraeth canol tref Blaenafon yn y dyfodol

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7 Awst 2017

Mae cyngor Torfaen yn gwahodd trigolion i roi eu barn ar gadwraeth canol tref Blaenafon yn y dyfodol.

Mae'r cyngor wedi diweddaru'r Gwerthusiad o Ardal Gadwraeth Blaenafon a'r Cynllun Rheoli, sy'n gwneud argymhellion ar gyfer rheoli a gwella'r ardal o amgylch canol tref Blaenafon yn y dyfodol.

Mae hefyd yn cynnig ymestyn ffin Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon.

Gwahoddir trigolion i weld y cynlluniau a chynnig sylwadau ar https://getinvolved.torfaen.gov.uk/neighbourhoods/cynllun-arfarnu-a-rheoli-ardal-gadwraeth-canol-tre

Gellir gweld copïau papur o'r dogfennau ymgynghori yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon o ddydd Mawrth - ddydd Sul rhwng 10am a 5pm, Swyddfeydd y Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl, o ddydd Llun - ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm a swyddfa'r cyngor yn Nhŷ Blaen, Ffordd Panteg, o ddydd Llun - ddydd Gwener, rhwng 9am ac 1pm.

Bydd arddangosfa gyhoeddus yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Treftadaeth Byd Blaenafon ar ddydd Mawrth 22 Awst, 2017 o 10:00am tan 8:00pm i roi cyfle i unrhyw un sydd â diddordeb yn y cynigion i ddweud eu barn a'u trafod yn bersonol gyda swyddogion y cyngor.

I gael manylion pellach cysylltwch ar 01633 648288 neu e-bostiwch ldp@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig