Gwaith i wella cwlferi Cwmbrân

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1 Ebrill 2016

Mae gwaith i wella dau gwlfer cwrs dŵr yn Byways a Ffordd Penmaes yn Greenmeadow, Cwmbrân, yn dechrau ar ôl derbyn arian grant gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y mynedfeydd i'r cwlferi yn cael eu diwygio ac amodau’r gilfach yn cael eu gwella i leihau'r risg y byddant yn cael eu gorlwytho gyda malurion mewn tywydd eithafol, a rhoi mwy o amser i’r cyngor ymateb i unrhyw rwystrau.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau yn gynnar ym mis Ebrill a chymryd tua phedair i chwe wythnos. Er y bydd rhywfaint o draffig yn adeiladu yn yr ardal , nid oed disgwyl i hyn achosi unrhyw aflonyddwch i breswylwyr.

Wrth baratoi ar gyfer y gwaith y mae'r cyngor wedi symud llystyfiant a nifer o goed o'r safleoedd. Roedd y gwaith yn cael ei wneud mewn ymgynghoriad â thîm ecoleg y Cyngor i sicrhau bod yr effaith ar fywyd gwyllt yn cael ei leihau gymaint ag sy’n bosibl.

"Er bod digwyddiad tebyg yn hynod annhebygol, mae'r gwaith hwn bellach yn bosibl gyda chyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a bydd yn lleihau'r perygl o lifogydd ymhellach."

Am unrhyw ymholiadau am y gwaith hwn , cysylltwch â highways.transportation@torfaen.gov.uk​ 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig