Taith Gerdded Ffigur 8 - Llwybr Torfaen

Dolen ffigur wyth yw Llwybr Torfaen sy'n ymgorffori'r Fwrdeistref gyfan, o Gwmbrân yn y de i Flaenafon yn y gogledd, gan groesi draw ym Mharc Pont-y-pŵl sydd yng nghanol y Fwrdeistref. Rhannwyd 35 milltir y llwybr hwn yn naw darn llinellol, sy'n amrywio o ran hyd o 2 filltir i 9 milltir. Bydd rhywbeth at ddant cerddwyr o bob oedran a gallu, o rodio'n hamddenol i sialens y 35 milltir i gyd! 

Mae'r daith gerdded brydferth hon yn cynnwys coetiroedd hynafol; coedwigaeth; lonydd gwledig a chopaon mynydd agored.

Y prif fan cychwyn i'r llwybr hwn yw'r maes parcio yng Nghanolfan Byw'n Weithgar Pont-y-pŵl. Mae yma ddigonedd o leoedd parcio, caffi a thoiledau. 

Gallwch lawrlwytho copi o Daflen Ffigur 8 - Llwybr Torfaen yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 02/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig