Ymddiriedolaeth Cymdeithas Pêl-droed Cymru

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru (yr FAW) ym 1996. Mae'n gwmni cyfyngedig drwy warant ac yn elusen gofrestredig. Mae'r Bwrdd yn cynnwys 14 Ymddiriedolwr, saith cynrychiolydd o'r FAW, a saith aelod annibynnol.

Yr hyn yr ydym ni'n ei wneud:

  • Annog mwy o fechgyn a merched i chwarae pêl-droed
  • Nodi a datblygu chwaraewyr dawnus er mwyn cefnogi llwyddiant timau Cenedlaethol yn y dyfodol
  • Datblygu mwy o hyfforddwyr sydd â chymwysterau gwell

Ein prif bartneriaid cyllido yw:

  • Yr FAW
  • Llywodraeth Cymru
  • Cyngor Chwaraeon Cymru
  • Y Brif Gynghrair

Rydym yn ceisio cael cymaint o incwm â phosibl o ffynonellau eraill, gan gynnwys grantiau a nawdd masnachol. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Richard Williams ar 01633 282911.

Welsh Football Trust Logo

Diwygiwyd Diwethaf: 17/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Ffôn: 01633 282911

Nôl i’r Brig