Amserlen Chwaraeon Ysgol Gyfun Gwynllyw

Sports Timetable
 Neuadd Chwaraeon BowdenStiwdio DdawnsCaeCae Pob TywyddNeuadd Chwaraeon FachAr Ôl Ysgol
Dydd Llun Badminton     

Hoci

Bl 10+

Gymnasteg

Rhedeg Rhydd

 
Dydd Mawrth

Pêl -rwyd

Bl 8 & 9 

Beatz

Bl 10+

 

Codi Pwysau

Bechgyn

       
Dydd Mercher

Hoci

Bl 10

   

Hoci
Bl 7 9

Pêl-droed

Bechgyn a Merched

Tenis Bwrdd  
Dydd Iau

Pêl –rwyd

Bl 7

Codi Pwysau

Merched

Rygbi   Tenis Bwrdd
Bl 8, 9 a 10
 
Dydd Gwener Grŵp TGAU Dawns        

Mae'r holl weithgareddau yn gynhwysol ac yn anelu at bob gallu. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r gweithgareddau a grybwyllwyd uchod neu i gofrestru diddordeb, cysylltwch â'ch ysgol Swyddog Datblygu Chwaraeon, Bridie Cobley trwy e-bost bridie.cobley@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 15/05/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Hamdden a Chymunedau

Ffôn: 07980 682278

Nôl i’r Brig