Rhaglen 5 x 60 Ysgol Uwchradd Cwmbrân

Llantarnam High School 5x60 Programme
 CinioAr Ôl Ysgol
Dydd Llun
Badminton

Dawns

Pêl-rwyd

Dydd Mawrth   Pêl-rwyd
Dydd Mercher Pêl-droed
Codi Hwyl

Ffitwrydd
Dydd Iau

Pêl fasged

Trampolinio
Dydd Gwener
Pêl-droed
 

Mae'r holl sesiynau'n gynhwysol ac yn addas i bob gallu. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o'r gweithgareddau uchod neu gofrestru diddordeb, cysylltwch â Swyddog Datblygu Chwaraeon eich ysgol, Jacob Guy, ar 07980 682256 neu anfonwch e-bost ato ar jacob.guy@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Hamdden a Chymunedau

Ffôn: 07980 682256

Nôl i’r Brig