Tirweddau Angof

Forgotten Landscapes

Mae Tirweddau Angof yn brosiect partneriaeth pedair blynedd sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad ardal Blaenafon fel cyrchfan i ymwelwyr sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Ceir Tirweddau Angof ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Llywodraeth Cymru. Mae ardal y prosiect yn canolbwyntio ar yr ucheldir o amgylch Tirwedd Ddiwydiannol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon ac yn cwmpasu ardal o dros 27 milltir sgwâr.

Mae rhaglen weithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

  • Diogelu treftadaeth ddiwydiannol gyfoethog yr ardal
  • Diogelu tir comin a bywyd gwyllt y rhostir grug
  • Gwella mynediad i ac adrodd hanes y dirwedd ddiwydiannol hon sydd â phwysigrwydd byd-eang
  • Ymgysylltu â'r gymuned leol a chodi eu hymwybyddiaeth o'r dreftadaeth ar garreg eu drws
  • Datblygu rhaglenni addysg ffurfiol ar gyfer ysgolion a cholegau
  • Darparu cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli a hyfforddiant
  • Cynnal digwyddiadau sy’n helpu dathlu'r hyn sydd gan y Tirweddau Angof i gynnig

Ceir manylion cyswllt y tîm Tirweddau Angof eu darparu isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy cysylltwch â ni drwy e-bost neu galwch mewn i'n gweld yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon.

Y Tîm Tirweddau Angof
Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
Heol yr Eglwys
Blaenafon
Torfaen
NP4 9AE
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

The Forgotten Landscapes Team

Ffôn: 01495 742333

E-bost: steven.rogers@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig