Sgiliau Gwaith i Oedolion 2

Bydd Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn eich helpu i wella'ch sgiliau a gwybodaeth, rhoi hwb i'ch hyder a'ch rhoi mewn sefyllfa well i dyfu yn eich rôl bresennol neu chwilio am swydd arall.

Sgiliau Gwaith i Oedolion 2

 • Cam 1 - Cyswllt gyda Gweithiwr Cymorth Cyflogaeth ymrwymedig
 • Cam 2 - Adnabod a gosod nodau
 • Cam 3 - Cyngor ar yrfaoedd a datblygu sgiliau
 • Cam 4 - Ennill cymhwyster

Beth sydd gennym i'w gynnig

 • Cefnogaeth un wrth un wedi'i theilwra yn seiliedig ar eich anghenion unigol
 • Cefnogaeth pob cam o'r ffordd
 • Cyfarwyddyd gyrfa ar hyfforddiant a chymwysterau
 • Cyfleoedd i gael cymwysterau achrededig am ddim

Ein cyrsiau

Gallwn roi amrywiaeth o gyrsiau i chi sydd wedi eu cynllunio er mwyn rhoi'r sgiliau a gwybodaeth i symud ymlaen. Opsiynau hyblyg ar gael gan gynnwys dosbarthiadau yn y dydd, y nos, penwythnosau ac ar-lein.

Y buddion i chi

 • Gwella sgiliau a gwybodaeth
 • Gwneud y mwyaf o gyfleoedd gyrfa
 • Gwella'ch CV
 • Cynnydd mewn hyder a hunanwerth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cyflogadwyedd Torfaen ar 01633 647743 neu e-bost employability@torfaen.gov.uk

Neu llenwch y ffurflen ymholiadau ac fe fydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

 

Working Skills for Adults Logo     ESF Logo

Diwygiwyd Diwethaf: 18/11/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Sgiliau Gwaith i Oedolion 2

Ffôn: 01633 647743

Nôl i’r Brig