Pontydd i Waith 2

Prosiect i gefnogi pobl yn Nhorfaen sydd wedi bod yn ddi-waith neu'n segur yn economaidd i gael hyd i waith a chadw swydd yw Pontydd i Waith 2.

Byddwn yn gweithio gyda chi yn ôl eich cyflymder eich hun, gan roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi i gymryd y camau nesaf.

Ein bwriad yw rhoi hwb i'ch hyder a'ch gallu i reoli eich lles a gallwn eich cefnogi i wneud newidiadau cadarnhaol i'ch sefyllfa gwaith

Pontydd i Waith 2

 • Cam 1 - Cyswllt gyda gweithiwr cymorth ymrwymedig
 • Cam 2 - Cefnogaeth un wrth un wedi'i theilwra
 • Cam 3 - Cyngor ar yrfaoedd a chefnogaeth cyflogaeth
 • Cam 4 - Cefnogaeth pob cam o'r ffordd

Yr hyn sydd gennym i'w gynnig

 • Cefnogaeth un wrth un wedi'i theilwra yn seiliedig ar eich anghenion unigol
 • Tîm Iechyd a Lles a gweithgareddau ar gael
 • Cyfleoedd i gael cymwysterau achrededig am ddim a allai eich helpu i gael gwaith yn eich maes dewisedig
 • Cyfleoedd i wirfoddoli mewn amrywiaeth o sectorau
 • Help gyda cheisiadau swydd, CV a thechnegau cyfweliadau

Y buddion i chi

 • Sgiliau a gwybodaeth well
 • Cynnydd mewn hyder a hunanwerth
 • Iechyd a lles gwell
 • Gobeithion gwell am waith

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cyflogadwyedd Torfaen ar 01633 647743 neu e-bost employability@torfaen.gov.uk

Neu llenwch y ffurflen ymholiadau ac fe fydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

 

Bridges into Work Logo     ESF Logo

Diwygiwyd Diwethaf: 18/11/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Pontydd i Waith 2

Ffôn: 01633 647743

Nôl i’r Brig