Eiddo Brwnt a Ferminog

Yn awr ac yn y man mae'r Cyngor yn cael gwybod am eiddo sydd wedi dod yn frwnt neu'n ferminog, fel arfer oherwydd ffordd o fyw'r bobl sy'n byw yno.  Yn aml iawn cymdogion, y Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Heddlu sy'n hysbysu'r Cyngor.

I eiddo fod yn frwnt neu'n ferminog efallai bod pla o bryfaid neu gnofilod wedi bod ynddo, neu efallai bod gwastraff domestig neu garthffosiaeth wedi cronni, sydd fel arfer yn cael eu cysylltu gyda diffyg cynnal a chadw neu gynnal a chadw gwael.

Mae gan y Tîm Iechyd y Cyhoedd rymoedd dan Ddeddfau Iechyd y Cyhoedd i gyflwyno Hysbysiadau ffurfiol ar ddeiliaid neu berchnogion eiddo o'r fath, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu clirio, glahnau ac yn cyrraedd safon dderbyniol.  Os na fydd y person cyfrifol yn cydymffurfio â'r Hysbysiad, mae gan y Tîm Iechyd y Cyhoedd rymoedd i gyflawni'r gwaith ei hun ac adennill y costau gan y rhai sy'n gyfrifol.

Os ydych yn cael eich effeithio gan eiddo o'r fath, neu os ydych eisiau cyngor ar y mater cysylltwch  â Thîm Iechyd y Cyhoedd.

Diwygiwyd Diwethaf: 11/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Iechyd y Cyhoedd

Ffôn: 01633 647622

Ebost: public.health@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig