Nyth: gwneud Cymru'n glyd

NEST Logo

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yw gwneud cartrefi yn gynhesach ac yn fwy ynni-effeithlon i fyw ynddynt.

Mae cynllun Nyth yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i’r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog, inswleiddio, neu baneli solar. Gall hyn leihau eich biliau ynni a gall fod o fudd i’ch iechyd a’ch llesiant.

Mae miloedd o gartrefi Cymru wedi cael gwelliannau effeithlonrwydd ynni am ddim i'w cartrefi gan Nyth, gan helpu i leihau biliau ynni a chadw cartrefi yn gyfforddus drwy gydol y flwyddyn.

Ffoniwch 0808 808 2244 neu ewch i nyth.llyw.cymru i gael gwybod mwy.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/05/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Nyth

Ffôn: 0808 808 2244

Nôl i’r Brig