Cefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen a ariennir gan y llywodraeth sydd â'r nod o roi ansawdd bywyd gwell i bobl agored i niwed drwy eu cefnogi nhw i fyw'n annibynnol. 

Mae'r Rhaglen Cefnogi Pobl yn Nhorfaen yn cynllunio, ariannu a monitro tai â chymorth a gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai ar gyfer pobl agored i niwed yn y fwrdeistref. Mae'r gefnogaeth hon sy'n ymwneud â thai ar gael i bobl agored i niwed yn eu cartrefi eu hunain neu mewn hostelau, tai gwarchod neu dai â chymorth arbenigol eraill. 

Mae amrywiaeth o gynlluniau cefnogi pobl ar draws Torfaen sy'n helpu dros 2300 o bobl agored i niwed i gynnal eu hannibyniaeth ar unrhyw adeg.

Dyma rai enghreifftiau o'r cymorth a ariennir gan y rhaglen Cefnogi Pobl:

 • helpu â materion ariannol a hawlio budd-daliadau
 • hyfforddiant sgiliau bywyd
 • llenwi ffurflenni
 • cefnogaeth emosiynol
 • darparu larymau argyfwng
 • cymorth i gael at addysg, hyfforddiant neu waith

Sut i gael cymorth

Gateway

Os ydych chi’n chwilio am gymorth, gallwch gysylltu â Gateway a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i’r cymorth mwyaf addas i’ch amgylchiadau.

Gellir cysylltu â Gateway ar 01495 766949 neu drwy e-bostio gateway@torfaen.gov.uk.

Galw Heibio

Os yw eich sefyllfa yn un brys a bod angen cymorth neu gyngor arnoch ar unwaith, yna gall y cymorthfeydd galw heibio a ganlyn eich helpu. Nid oes angen i chi wneud apwyntiad, gallwch droi i fyny ar y dydd.

Pobl: Galw Heibio: Cyngor a Chymorth gyda Thai

Dydd Llun

 • Canolfan Waith Cwmbrân - 9am - 4pm

Dydd Mawrth

 • Campws Cymunedol Blaenafon - 10am - 12:30pm
 • Canolfan Waith Pont-y-pŵl - 1:30pm - 4:30pm

Dydd Mercher

 • Cynghrair Wirfoddol Torfaen, Pont-y-pŵl - 9am - 4pm

Dydd Iau

 • Canolfan Waith Cwmbrân - 9am - 4pm

Dydd Gwener

 • Y Ganolfan Ddinesig Pont-y-pŵl - 9am - 4pm 
Diwygiwyd Diwethaf: 15/01/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefnogi Pobl

Ffôn: 01495 766949

E-bost: supporting.people@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig