Homeseeker

Torfaen Homeseeker LogoAr ôl trosglwyddo stoc yn 2008, nid yw'r Cyngor bellach yn rheoli unrhyw dai cyngor, fflatiau na thai gwarchod.

Cofrestr tai gyffredin yw Homeseeker, sy'n golygu mai cwblhau un cais yn unig sydd angen i chi ei wneud i gael mynediad i eiddo Cymdeithas Tai yn Nhorfaen. Mae Homeseeker yn bartneriaeth rhwng Cyngor Torfaen, Cartrefi Cymunedol Bron Afon, Cartrefi Melin, Pobl, Cymdeithas Tai Hafod, Linc Cymru a United Welsh. Pwrpas Homeseeker yw rhoi dewis i chi wrth wneud cais am dŷ

Os ydych chi'n bwriadu rhentu eiddo Cymdeithas Tai yn Nhorfaen, bydd angen i chi gofrestru gyda Homeseeker (mae hyn yn cynnwys ymgeiswyr sy'n dymuno cael mynediad at Dai Ymddeol)

Am fwy o wybodaeth am Homeseeker neu i gael help i gwblhau'r ffurflen gofrestru neu wneud cais am eiddo, ewch i wefan Homeseeker neu cysylltwch â thîm Homeseeker yn uniongyrchol ar 01495 742409.

I gael rhagor o wybodaeth am yr opsiynau a'r gwasanaethau Tai sydd ar gael i chi yn Nhorfaen, ewch i Cartrefi Torfaen.

Diwygiwyd Diwethaf: 29/05/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Homeseeker

Ffôn: 01495 742409

E-bost: homeseeker@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig