Homeseeker

Torfaen Homeseeker LogoCofrestr tai gyffredin yw Homeseeker, sy'n golygu mai cwblhau un cais yn unig sydd angen i chi ei wneud i gael mynediad i eiddo Cymdeithas Tai yn Nhorfaen.

Mae Homeseeker yn bartneriaeth rhwng Cyngor Torfaen, Cartrefi Cymunedol Bron Afon, Cartrefi Melin, Pobl, Cymdeithas Tai Hafod, Linc Cymru a United Welsh.

Pwrpas Homeseeker yw rhoi dewis i chi wrth wneud cais am dŷ

Os ydych chi'n bwriadu rhentu eiddo Cymdeithas Tai yn Nhorfaen, bydd angen i chi gofrestru gyda Homeseeker (mae hyn yn cynnwys ymgeiswyr sy'n dymuno cael mynediad at Dai Ymddeol)

Am fwy o wybodaeth am Homeseeker neu i gael help i gwblhau'r ffurflen gofrestru neu wneud cais am eiddo, ewch i wefan Homeseeker neu cysylltwch â thîm Homeseeker yn uniongyrchol ar 01495 742409.

I gael rhagor o wybodaeth am yr opsiynau a'r gwasanaethau Tai sydd ar gael i chi yn Nhorfaen, ewch i Cartrefi Torfaen.

Diwygiwyd Diwethaf: 23/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Homeseeker

Ffôn: 01495 742409

E-bost: homeseeker@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig