Apêl Siôn Corn Torfaen 2022

Mae Apêl Siôn Corn Torfaen 2022 nawr ar agor i roddion. 

Dyma’r 15fed mlynedd i ni redeg Apêl Siôn Corn Torfaen a phob blwyddyn rydym yn synnu at faint mor hael yw trigolion lleol.

Ynghyd ag anrhegion, eleni gall trigolion hefyd ddewis cyfrannu cardiau anrheg stryd fawr a fydd naill ai’n cael eu rhoi i deuluoedd a phobl ifanc, neu’n cael eu defnyddio gan y timau i brynu anrhegion ar eu rhan.

Bydd Apêl Siôn Corn Torfaen 2022 yn rhedeg tan ddydd Iau 8 Rhagfyr. Ni fydd unrhyw roddion yn cael eu derbyn ar ôl y dyddiad yma.

I gyfrannu anrheg neu docyn anrheg, ffoniwch 01633 647539, Llun – Iau rhwng 9.00am to 4.00pm.

Byddwch yn cael oedran a rhywedd plentyn neu berson ifanc, a rhif cyfeirio, a bydd angen rhoi hwn ynghlwm wrth yr anrheg neu’r tocyn. Ni allwn bellach roi enw oherwydd canllawiau Diogelu Data.

Gellir gadael rhoddion – na ddylid eu lapio – a’r tocynnau yn y mannau canlynol:

 • Y Ganolfan Ddinesig, Glantorvaen Road, Pont-y-pŵl, NP4 6YN.
  • Dydd Mawrth a dydd Iau: 10.00am – 2.30pm
 • GCPIT, Y Stiwdio, Stad Fusnes Oldbury, Cwmbrân NP44 3JU.
  • Dydd Mawrth: 9.00am – 5.00pm
 • Llyfrgell Cwmbrân, Sgwâr Gwent, Cwmbrân, NP44 1PL
  • Dydd Llun a Dydd Mawrth: 9.00am - 5.30pm
  • Dydd Iau: 8.45am - 7.00pm
  • Dydd Gwener: 8.45am - 6.00pm
  • Dydd Sadwrn: 8.45am - 1.00pm

Mae tocynnau anrheg a argymhellir ar gyfer plant iau yn cynnwys tocynnau Argos, Smyths Entertainer. Argymhellir tocynnau Love2Shop neu One4All sydd ar gael o archfarchnadoedd neu Swyddfeydd Post ar gyfer rhai yn eu harddegau a phobl ifanc.

Gallwch hefyd gyfrannu bwyd annarfodus a fydd yn cael ei ddefnyddio i greu basgedi ar gyfer pobl ifanc 16 oed a throsodd sy’n byw ar eu pennau eu hunain.

Y llynedd, rhoddwyd bron i 800 o anrhegion a basgedi bwyd i fwy na 200 o blant a phobl ifanc sy’n cael eu cynorthwyo gan Dimau Plant a Theuluoedd Cyngor Torfaen. 

Diwygiwyd Diwethaf: 08/12/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Torfaen Santa Appeal
Tel: 01633 647539

Nôl i’r Brig