Strategaeth Iechyd Medwl

Mae partneriaid yng Ngwent wedi cydweithio dros y 2 flynedd ddiwethaf i ddatblygu strategaeth integredig ar gyfer iechyd meddwl ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Lansiwyd y strategaeth yn ffurfiol ar 1 Chwefror 2013 ac mae iddi 8 blaenoriaeth:

  • Nod 1 - Cyfathrebu a gweithio ochr yn ochr â dienyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, staff a chymunedau, ar gynllunio, monitro a darparu gwasanaethau iechyd meddwl
  • Nod 2 – Datblygu ystod eang o wasanaethau sy’n cefnogi lles y gymuned
  • Nod 3 – Sicrhau bod ystod eang o opsiynau yn cael eu darparu yn nhermau lletyau
  • Nod 4 - Sicrhau bod gwasanaethau yn y gymuned yn cynnig cefnogaeth, cyngor ac asesiad a thriniaeth o fewn yr amgylchedd yma lle bo angen.
  • Nod 5 - Darparu gwasanaethau arbenigol sydd ar gael i bobl yn y man ac ar yr adeg y mae eu hangen arnynt.
  • Nod 6 – Hwyluso ymateb priodol ar draws y sefydliadau tuag at anghenion pobl sydd â dementia.
  • Nod 7 – Sicrhau y gwneir y defnydd gorau posibl o adnoddau iechyd meddwl.
  • Nod 8 - Gweithio ar draws y 6 sefydliad i sefydlu cyfres o reolau a strwythur sydd yn cefnogi cydweithio, i gynllunio a darparu gwasanaethau iechyd meddwl rhagorol (llywodraethu).

Lawr lwythwch gopi o'r Strategaeth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymunedau Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 23/12/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Tel: 01495 762200

Nôl i’r Brig