Byw yn dda gya dementia ar ôl diagnosis

Mae pecyn gwybodaeth dwyieithog i bobl yng Nghymru sydd newydd ganfod fod arnynt ddementia, bellach ar-lein.

Mae’r pecyn sy’n dwyn yr enw ‘Byw yn dda gyda dementia ar ôl diagnosis/Living well with dementia after diagnosis’, yn hawdd ei ddeall ac wedi cael ei rhannu’n adrannau sy’n cyfeirio pobl at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gwasanaethau lleol ac asiantaethau eraill yn y trydydd sector sydd yn cynnig cymorth.

Ewch i: www.alzheimers.org.uk/livingwellwithdementia

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig