Y Llywodraeth, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Aelodau'r Cynulliad

Caiff Bwrdeistref Sirol Torfaen ei gwasanaethu gan ddau Aelod Cynulliad, sef un ar gyfer Etholaeth Torfaen ac un ar gyfer Etholaeth Sir Fynwy. Os ydych yn byw yn wardiau Gogledd Croesyceiliog, De Croesyceiliog, Gogledd Llanyrafon neu Dde Llanyrafon, rydych yn cael eich cynrychioli gan AC Sir Fynwy. Am ragor o wybodaeth, ewch i ardal y wefan ar gyfer Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Aelodau Seneddol

Caiff Bwrdeistref Sirol Torfaen ei gwasanaethu gan ddau Aelod Seneddol, sef un ar gyfer Etholaeth Torfaen ac un ar gyfer Etholaeth Sir Fynwy. Os ydych yn byw yn wardiau Gogledd Croesyceiliog, De Croesyceiliog, Gogledd Llanyrafon neu Dde Llanyrafon, rydych yn cael eich cynrychioli gan AS Sir Fynwy. Am ragor o wybodaeth, ewch i ardal y wefan ar gyfer Aelodau Seneddol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Mae Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi'i rhannu'n 24 Ward, ac mae un neu fwy o Gynghorwyr yn cynrychioli pob un ohonynt. Gweler y Cyfeiriadur Cynghorwyr Wardiau i ddarganfod pwy sy'n cynrychioli eich ward chi.

Cynghorwyr Tref a Chymuned

Mae chwe Chyngor Tref a Chymuned yn Nhorfaen. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y Clercod trwy fynd i ardal y wefan ar gyfer Cynghorwyr Tref a Chymuned.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig