Adloniant, Hamdden, Mynd Allan

Rhandiroedd

Mae nifer o randiroedd wedi'u lleoli o gwmpas Torfaen, ac mae pob un ohonynt yn gymdeithas. Am ragor o wybodaeth am eich cymdeithas rhandiroedd agosaf, ewch i ardal y wefan ar gyfer Rhandiroedd yn Nhorfaen.

Sinemâu

Mae nifer o sinemâu yn Nhorfaen sy'n cynnig gostyngiadau i bobl hŷn. Holwch y sinema'n uniongyrchol am eu cynigion diweddaraf.

Scene Cinemas

Monmouth Square, Cwmbrân, NP44 1PX
Ffôn: 01633 866621

Sinema Neuadd y Gweithwyr Blaenafon

Stryd Fawr, Blaenafon, Pont-y-pŵl, NP4 9PT
Ffôn: 01495 792661 

Sinema Vue 

Ffordd Glyndŵr, Cwmbrân, NP44 1QS
Ffôn: +44 (0)8712 240 240
Gwefan: www.myvue.com/home/cinema/cwmbran

Clybiau, Grwpiau a Chymdeithasau

Yn Nhorfaen, byddwch yn gallu dod o hyd i glwb neu grŵp sy'n gweddu bron iawn pob diddordeb posibl. Mae Age Concern Torfaen a llyfrgelloedd Torfaen yn cynnal rhestrau cyfredol o'r holl glybiau, grwpiau a chymdeithasau hysbys yn Nhorfaen. Cliciwch y dolenni isod o gael rhagor o wybodaeth am y grwpiau yn eich ardal chi.

Adran Cyfleoedd Dysgu ac Addysg

I gael rhagor o wybodaeth am y Cyfleoedd Dysgu ac Addysg yn Nhorfaen, ewch i adran y wefan ar gyfer Cyfleoedd Dysgu ac Addysg.

Canolfannau Hamdden

Mae cyfleusterau cyfunol gwasanaeth hamdden Torfaen yn cynnig ystod eang o weithgareddau sy'n addas ar gyfer pob lefel ffitrwydd a phob gallu. I gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiol weithgareddau sy'n cael eu cynnal ym mhob cyfleuster, ewch i ardal y wefan ar gyfer Canolfannau Hamdden yn Nhorfaen.

Llyfrgelloedd

Mae gan lyfrgelloedd Torfaen lawer i'w gynnig, beth bynnag fo'ch diddordeb. Am ragor o wybodaeth am eu gwasanaethau, ewch i ardal y wefan ar gyfer Llyfrgelloedd yn Nhorfaen

Theatrau a Neuaddau Bingo

Gwiriwch y theatrau a'r neuaddau bingo lleol yn Nhorfaen i weld pa ostyngiadau sy'n cael eu cynnig i bobl hŷn.

Theatr Congress

50 Sgwâr Gwent
Cwmbrân
NP44 1PL
Ffôn: 01633 868239
Gwefan: www.congresstheatrecwmbran.co.uk 

Mecca Bingo

8 Monmouth Walk
Cwmbrân
NP44 1PE

Ffôn: 01633 483434 

Twristiaeth (atyniadau a chanolfannau ymwelwyr)

Am ragor o wybodaeth am y lleoedd a'r gweithgareddau amrywiol yn Nhorfaen, ewch i'r gwefannau Twristiaeth swyddogol ar gyfer Torfaen. Mae gwefan benodedig ar gyfer Blaenafon hefyd.

Trafnidiaeth

Gall trafnidiaeth fod yn broblem wrth geisio cynnal ffordd weithgar o fyw. Mae amrywiaeth o ostyngiadau ar gael p'un a ydych yn gyrru neu'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Cliciwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth.

Yswiriant

Pan fyddwch yn prynu yswiriant car, mae bob amser yn well cymharu prisiau gan fod cymaint o brisiau cystadleuol ar gael. Mae gwefannau cymharu prisiau yn lle da i ddechrau. 

Gyrru

Fel gyrrwr hŷn, mae sawl peth y gallech fod angen eu hystyried os ydych yn dymuno parhau i yrru.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig