Ymgyrch #20Rheswm dros faethu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi lansio #20Rheswm, ymgyrch i annog pobl yn eu hardal leol i ystyried maethu.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn un o wyth awdurdod lleol sydd wedi dod ynghyd i greu #20Rheswm. Mae’r ymgyrch yn defnyddio gofalwyr maeth go iawn a’u cymhellion ar gyfer maethu i ysbrydoli mwy o deuluoedd i ystyried edrych ar ôl plentyn neu berson ifanc.

Mae’r 20 rheswm dros faethu yn amrywio o wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn trwy roi synnwyr o gariad, perthyn a diogelwch iddyn nhw at fod yn rhan o adeiladu dyfodol cadarnhaol a helpu cadw plentyn yn eu hardal leol fel y gallan nhw aros yn yr ysgol ac yn agos at ei ffrindiau.

Mae angen pob math o ofalwyr maeth ond mae angen yn arbennig y rheiny a fyddai’n ystyried maethu pobl ifanc yn eu harddegau, gofalwyr therapiwtig, gofalwyr seibiant, gofalwyr brys, grwpiau o frodyr a chwiorydd a phlant ag anghenion ychwanegol.

Dyma #20Rheswm dros faethu yn 2020:

 1. Gallwch helpu plentyn sydd wedi cael gorffennol anodd
 2. Byddwch yn helpu adeiladu dyfodol cadarnhaol
 3. Gallwch helpu plentyn i gyrraedd eu potensial llawn
 4. Mae maethu’n anhygoel ac yn rhoi boddhad
 5. Cewch gwrdd â gofalwyr eraill - pobl fel chi
 6. Gallwch wneud gwahaniaeth yn lleol
 7. Dewiswch pa fath o faethu sy’n iawn i chi
 8. Helpwch i gadw plentyn yn eu hysgol
 9. Datblygwch sgiliau newydd a chael cymwysterau
 10. Gallwch wneud gwahaniaeth a fydd yn para oes
 11. Mae’n ffordd wahanol o dyfu teulu
 12. Dewch i fod yn rhan o’n cymuned maethu
 13. Byddwch chi’n esiampl gadarnhaol
 14. Mae bod yn garedig yn teimlo’n braf
 15. Mae angen cartref ar blant a phobl ifanc lleol ar frys
 16. Byddwch yn helpu i feithrin hyder plentyn
 17. Gallwch newid gyrfa
 18. Byddwch yn rhoi cyfle mewn bywyd i blentyn
 19. Mae maethu’n rhoi persbectif gwahanol i chi
 20. Byddwch yn peri i blentyn deimlo’u bod yn perthyn          

Os ydych ch i wedi bod yn meddwl am faethu neu os hoffech chi fwy o wybodaeth yna ffoniwch 01495 766669.

Diwygiwyd Diwethaf: 15/01/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Lleoli Teuluoedd

Ffôn: 01495 766669

E-bost: social.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig