Canolfan Gofalwyr Gwent

Mae canolfan gofalwyr Gwent yng nghanol tref Pont-y-pŵl ac mae'n cynnig cymorth a chyngor i ofalwyr sy'n byw ar draws y fwrdeistref.

Sefydlwyd y ganolfan gan Grŵp Gofalwyr Torfaen a Mencap Pont-y-pŵl ym mis Mawrth 2005 ac mae bellach yn cael ei ddarparu gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru. Mae Canolfan Gofalwyr Gwent yn cynnig siop un stop lle gall gofalwyr gael hyd i wybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch eu rôl ofalu a hynny mewn ffordd syml.

Mae Canolfan Gofalwyr Gwent hefyd yn cynnig grwpiau cymorth cymdeithasol a grwpiau cymorth cymheiriaid, therapïau cyfannol, cymorth emosiynol a gwasanaethau cwnsela, clinigau arbenigol fel cyngor cyfreithiol, grwpiau diddordebau a gweithgareddau. I ofalwyr na allant gael mynediad i'r ganolfan, rydym hefyd yn cynnig llefarwyr allgymorth ledled Gwent lle gall gofalwyr gael mynediad at wasanaethau'r ganolfan yn lleol.

Mae  Canolfan Gofalwyr Gwent hefyd yn cynnig cynllun Grantiau Bach i Ofalwyr sy'n caniatáu i ofalwyr gael hyd i grant bach ar gyfer nwyddau neu wasanaethau a fydd yn eu helpu wrth ofalu.

Anogir gofalwyr i alw i mewn i'r ganolfan am goffi, sgwrs a chael y wybodaeth a'r cymorth sy'n eu helpu - ceir croeso cynnes bob tro.

Mae gan y ganolfan amserlen lawn o weithgareddau ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10.00am a 3.00pm.

3 Central Mews
Oddi ar Stryd y Garan
Pont-y-pŵl
NP4 6LY

Diwygiwyd Diwethaf: 04/11/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Gofalwyr Gwent
Ffôn: 01495 367564
E-bost: gwentcarershub@ctsew.org.uk

Nôl i’r Brig