Gwneud cais am drwydded fan neu drelar

O ddydd Llun 13 Gorffennaf 2020, bydd y Cynllun Trwyddedau ar gyfer faniau a threlars yn cael ei ailgyflwyno i'r safle bob dydd rhwng 1.30pm - 3.30pm. Cofiwch os ydych chi'n ymweld â'r safle gyda fan neu drelar rhaid i chi gael Trwydded Fan / Trelar. Codir tâl gweinyddol o £5 am bob trwydded fan a threlar. Mae pob trwydded yn rhoi hawl ichi gael un ymweliad â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gall pob cartref wneud cais am hyd at 10 trwydded y flwyddyn.

Ar hyn o bryd drwy ffonio Galw Torfaen ar 01495 762200 yn unig, y gall trigolion gael trwydded (ar agor rhwng 8:30 am a 5:00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener). Mae hyn oherwydd bod angen i staff gymryd y tâl a threfnu bwciadau. Rhaid bwcio hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw felly os oes gennych ddyddiad penodol mewn golwg bydd yn rhaid i chi sicrhau eich bod yn cynllunio pryd y bydd angen bwcio. Mae slotiau'n cael eu bwcio ar sail y cyntaf i'r felin.

Bydd y safle ar agor 7 diwrnod yr wythnos a bydd yn gweithredu slotiau o hanner awr i faniau a threlars rhwng 1.30pm -3.30pm.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/09/2020 Nôl i’r Brig