Archebu Sachau Sbwriel Masnachol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithredu gwasanaeth Casglu Gwastraff Masnachol i fusnesau lleol. Mae’n ofynnol i fusnesau sicrhau bod eu gwastraff masnachol yn cael ei waredu’n iawn mewn perthynas â’r ‘Dyletswydd Gofal’ o dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd. Rhaid defnyddio gwasanaeth casglu gwastraff cofrestredig.

Os ydym yn casglu eich gwastraff masnachol, gallwch archebu sachau sbwriel isod.

(SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos yn gywir, a fyddech cystal â defnyddio’r fersiwn hon – Archebu Sachau Sbwriel Masnachol)

 

Diwygiwyd Diwethaf: 11/06/2021 Nôl i’r Brig