Gofyn am gasgliad cewynnau

Mae'r gwasanaeth casglu cewynnau ar gael ledled Torfaen, ar gyfer aelwydydd sydd â phlant mewn cewynnau. Bydd y casgliadau yn digwydd ochr yn ochr â'ch casgliadau biniau tenau bob pythefnos. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y cynllun, a byddwn yn gofyn am dystiolaeth o’ch cyfeiriad a chopi o dystysgrif geni ar gyfer pob plentyn yr hoffech ei gofrestru ar y cynllun.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 17/08/2022 Nôl i’r Brig