Cais i Ymaelodi â'r Llyfrgell

  • I ymuno â Gwasanaeth Llyfrgell Torfaen, llenwch y ffurflen isod. Yna, cewch gerdyn Llyfrgell trwy’r post ac fe fyddwch yn gallu benthyg o unrhyw Lyfrgell yn Nhorfaen. Os ydych chi dan 16 oed, fe fydd angen i chi gael caniatâd rhiant/gwarcheidwad ac fe fydd angen iddo/iddi ddod gyda chi pan fyddwch chi’n ymweld â’r Llyfrgell am y tro cyntaf. Pan fyddwch chi’n dod i’r Llyfrgell am y tro cyntaf, gallwch ofyn am Rif Adnabod Personol, a fydd yn gadael i chi ddefnyddio’r offer TGCh ac amrywiaeth o wasanaethau ar-lein
  • Manylion Cyswllt
  • Enw
  • Cyfeiriad
  • Manylion Personol
  • Ticiwch os yn berthnasol:
  • Cytundeb Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth Torfaen
  • Rhaid cyflwyno’r cerdyn Llyfrgell bob tro fyddwch chi’n benthyg unrhyw eitemau gan y Llyfrgell. Nid oes modd trosglwyddo’r cerdyn Llyfrgell at unrhyw un arall. Deiliad y cerdyn sy’n gyfrifol am bob eitem a fenthycir. Os yw’r cerdyn yn cael ei golli RHAID i chi ei riportio ar unwaith. Rhaid i chi hefyd ddweud wrth y Llyfrgell am unrhyw newid i’ch enw, cyfeiriad neu amgylchiadau.
  • Weithiau, efallai y byddwn ni am gysylltu â chi ynglŷn â gwasanaethau’r llyfrgell
Diwygiwyd Diwethaf: 09/06/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgelloedd Torfaen

Ffôn: 01633 647676

E-bost: cwmbran.library@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig