Gofyn am Brydau Cymunedol/Pryd ar Glud

Mae Torfaen yn darparu gwasanaeth prydau cymunedol i bobl sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain nad ydyn nhw'n gallu paratoi eu prydau eu hunain. Er bod llawer o'r rhai sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn bobl hŷn, mae'r gwasanaeth yn agored i unrhyw un sy'n methu â pharatoi pryd bwyd am eu bod yn fregus, sâl neu'n anabl, a hynny'n amodol ar ein meini prawf cymhwysedd.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 16/08/2022 Nôl i’r Brig