Gofyn am gopi o dystysgrif geni

Gall y Swyddfa Gofrestru gyflwyno tystysgrifau ar gyfer genedigaethau, marwolaethau a phriodasau yn Nhorfaen o 1837 hyd nawr.

Cwblhewch y ffurflen isod i ofyn am gopi o dystysgrif geni.

Diwygiwyd Diwethaf: 26/02/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Registrars

Tel: 01495 742132

Email: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig