Gofyn am fin neu gynhwysydd

Os yw eich bin neu gynhwysydd ailgylchu wedi mynd ar goll neu gael ei ddwyn, gallwch ofyn am un newydd. Nodwch fod tâl am fin newydd os yw’n fin â chaead porffor, fodd bynnag mae'r holl eitemau eraill ar gael yn rhad ac am ddim. Nid oes cyfyngiad ar faint o flychau, rhwydi, neu fagiau glas du y gallwch ofyn amdanynt.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 19/08/2022 Nôl i’r Brig