Gofyn am fin neu gynhwysydd

Os yw eich bin neu gynhwysydd ailgylchu wedi mynd ar goll neu gael ei ddwyn, gallwch ofyn am un newydd. Nodwch fod tâl am fin newydd os yw’n fin â chaead porffor, fodd bynnag mae'r holl eitemau eraill ar gael yn rhad ac am ddim. Nid oes cyfyngiad ar faint o flychau, rhwydi, neu fagiau glas du y gallwch ofyn amdanynt.

Fel arall, gellir casglu cynwysyddion ailgylchu o'r y Swyddfeydd Dinesig ym Mhont-y-pŵl, a Chanolfan Gofal Cwsmeriaid Cwmbrân yn Llyfrgell Cwmbrân.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/06/2020 Nôl i’r Brig