Gofyn am fin neu gynhwysydd

Os yw eich bin neu gynhwysydd ailgylchu wedi mynd ar goll neu gael ei ddwyn, gallwch ofyn am un newydd. Nodwch fod tâl am fin newydd os yw’n fin â chaead porffor, fodd bynnag mae'r holl eitemau eraill ar gael yn rhad ac am ddim. Nid oes cyfyngiad ar faint o flychau, rhwydi, neu fagiau glas du y gallwch ofyn amdanynt.

Fel arall, gellir casglu cynwysyddion ailgylchu o'r Ganolfan Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon, y Swyddfeydd Dinesig ym Mhont-y-pŵl, a Chanolfan Gofal Cwsmeriaid Cwmbrân yn Llyfrgell Cwmbrân.

Os ydych yn gofyn am fin/cynhwysydd ailgylchu am y tro cyntaf, bydd angen i chi gofrestru ychydig o fanylion i'n helpu i ymateb i'ch cais. Drwy gofrestru eich manylion, gallwch olrhain cynnydd eich adroddiad a derbyn diweddariadau wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Torfaen, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig