Rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd (bin/ailgylchu)

Os oedd eich sbwriel/deunydd ailgylchu yn ei fan casglu ar yr amser cywir, ond methwyd ei gasglu, dylech gysylltu â ni.

Nodwch os gwelwch yn dda, nad ydym yn dychwelyd i gasglu biniau â chlawr porffor a fethwyd onid oedd:

  • Problem mynediad oherwydd gwaith ffordd, digwyddiad difrifol neu dywydd garw ee eira
  • Cofnod bod bin wedi ei ddifrodi ac nad oed modd ei gasglu
  • Ei fod yn gasgliad â chymorth a fethwyd

Mae’r Adran Gwastraff yn ymchwilio i bob adroddiad am gasgliadau biniau â chlawr porffor a fethwyd, drwy ddefnyddio ein system olrhain ein cerbydau. Bydd angen cadw’r gwastraff ai osod allan i’w gasglu ar y diwrnod casglu nesaf. Nodwch na fydd gwastraff ychwanegol, nad yw’n medru cael ei roi yn y bin, yn cael ei gasglu.

Os ydych am roi gwybod am gasgliad (bin/ailgylchu) a fethwyd am y tro cyntaf, mae angen i chi gofrestru ychydig o fanylion fydd yn ein helpu i ymateb i’ch cais. Trwy gofrestru eich manylion gallwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Torfaen, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/06/2020 Nôl i’r Brig