Adrodd am bryder am berson digartref

Os ydych chi’n pryderu am rywun sy’n cysgu ar y stryd yn Nhorfaen, medrwch adrodd am hynny yma.

Medrwch adrodd yn ddienw, ond wrth gofrestru eich manylion medrwch olrhain cynnydd eich adroddiad a derbyn diweddariadau wrth i’r adroddiad gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Torfaen, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/10/2020 Nôl i’r Brig