Rhoi gwybod am ddifrod i gysgodfa

Os ydych chi’n dod o hyd i broblem gyda chysgodfa bws yn Nhorfaen, er enghraifft niwed i’r strwythur, graffiti neu wydr wedi torri, dylech gysylltu â ni.

Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Torfaen, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/10/2020 Nôl i’r Brig