Rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau

Os yw eich amgylchiadau wedi newid, gallai hyn effeithio ar eich treth y cyngor a/neu unrhyw fudd-daliadau yr ydych yn eu derbyn.

Os ydych yn rhoi gwybod i ni am newidiadau i’ch amgylchiadau am y tro cyntaf, mae angen i chi gofrestru ychydig o fanylion i’n helpu ni i ymateb i’ch cais. Trwy gofrestru eich manylion gallwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Torfaen, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/10/2020 Nôl i’r Brig