Gwneud cais am ostyngiad ar dreth y cyngor (yn seiliedig ar incwm)

Os ydych ar incwm isel neu'n derbyn Credyd Cynhwysol neu Gymhorthdal Incwm efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad ar eich treth y cyngor.

Diwygiwyd Diwethaf: 17/10/2019 Nôl i’r Brig