Gwneud cais am eithriad/gostyngiad ar dreth y cyngor (oherwydd amgylchiadau personol)

Mae'r bil Treth Gyngor llawn yn cymryd yn ganiataol bod dau oedolyn yn byw mewn eiddo. Os dim ond un oedolyn sy'n byw yn yr eiddo, bydd y bil yn cael ei ostwng 25%.

Os ydych am wneud cais am ostyngiad i ‘ch treth y cyngor, mae angen i chi gofrestru ychydig o fanylion fydd yn ein helpu i ymateb i’ch cais. Trwy gofrestru eich manylion gallwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Torfaen, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/10/2020 Nôl i’r Brig