Grŵp Trafod Cymraeg yn Llyfrgell Cwmbrân

Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Categori
Diddordeb Arbennig
Dyddiad(au)
15/06/2019 (10:00-12:00)
Cyswllt

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Jill Newton ar 01633 647676

Disgrifiad

Ydych chi’n dysgu Cymraeg?

Hoffech chi siarad yr iaith? Wel, beth am ymuno â’n grŵp anffurfiol, cyfeillgar sy’n cwrdd bob pythefnos ar fore Sadwrn o 10.00 - 12.00?

Diwygiwyd Diwethaf: 03/06/2019 Nôl i’r Brig