Pêl Rwyd Little Shooters

Lleoliad
Canolfan Hamdden Fairwater - Cwmbrân - NP44 4YZ
Categori
I blant, Chwaraeon a Hamdden
Dyddiad(au)
16/06/2019 (09:40-11:25)
Disgrifiad

Mae Little Shooters yn ddosbarth pêl rwyd sy’n seiliedig ar chwarae ac sy’n hwyl ac yn llawn egni, i blant rhwng 2½ a 9 oed.

Rydyn ni wedi bod yn annog plant i syrthio mewn cariad â chwaraeon ers ychydig dros flwyddyn ac ar hyn o bryd yn cynnal dosbarthiadau yng Nghaerdydd, Llandaf, Penarth, Caerffili a Chwmbrân.

Gallwn warantu y bydd eich rhai bach WRTH EU BODD â ni! I gael gwybod y prisiau, amserau ayb. rhowch glic ar www.little-shooters.co.uk

Mae rhai bach 2½ - 5 oed yn dechrau o 9.40yb, a phlant 5 - 9 oed yn dechrau o 10.35yb.

Peidiwch ag oedi rhag cysylltu â’n tîm trwy e-bost neu dros y ffôn os oes unrhyw gwestiynau pellach gennych.

Ffôn: 07970666002
E-bost: enquiries@little-shooters.co.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 10/06/2019 Nôl i’r Brig