LittleHitters - Tenis i Blant yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Lleoliad
Pontypool Active Living Centre
Categori
I blant, Chwaraeon a Hamdden
Dyddiad(au)
16/03/2020 (16:00-17:00)
Disgrifiad

Ein nod yma yn Littlehitters yw datblygu cariad at y gêm ac annog amgylchedd difyr a chyfeillgar i blant ddysgu a magu hyder. 

Mae Tenis i Blantos wedi ei anelu i blant 4 i 7 oed.

Cost: £6 y sesiwn neu £5 y sesiwn os byddwch yn bwcio fesul hanner tymor. 

I gadw lle e-bostiwch jane@little-hitters.co.uk gan gynnwys enw eich plentyn, ei ddyddiad geni, rhif ffôn rhiant ac unrhyw wybodaeth feddygol sy’n berthnasol.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Jane ar 07845 291993 neu ewch i www.little-hitters.co.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 19/03/2020 Nôl i’r Brig