Beth yw Asesiad Statudol?

O 1 Ionawr 2022 ni ellir gofyn am asesiad statudol mwyach. Bydd unrhyw ddisgyblion sydd â datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig cyfredol neu'r rhai sy'n cael eu hasesu ar hyn o bryd yn parhau. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi nodi eto ar ba bwynt yng ngweithrediad y Ddeddf ADY a’r Tribiwnlys Addysg y bydd y disgyblion hyn yn trosglwyddo i’r system newydd.

Gweler yr adrannau ar Drawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynlluniau Datblygu Unigol i gael mwy o wybodaeth.

Beth sy’n digwydd ar ôl cais am Asesiad Statudol?

Lle gwnaed cais am Asesiad Statudol cyn 1 Ionawr 2022 bydd yr asesiad yn parhau tan y diwedd.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

 

Nôl i’r Brig