Llais y Disgybl

Mae Torfaen yn meddu ar farc ansawdd y Safonau Cyfranogiad Plant ac maent yn sicrhau bod llais y dysgwr wrth galon ein cynllunio.

Mae’r gwasanaeth ADY a Chynhwysiant yn defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn  i weithio gyda dysgwyr a’u teuluoedd.

Mae cyfranogiad disgyblion yn elfen bwysig o’r broses ADY, caiff pob dysgwr ei annog a’i gefnogi i fynegi ei farn ac i fynychu a chymryd rhan yn eu cyfarfodydd a’u cynlluniau.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig