Cynllun Peilot Gwasanaeth Cymorth Awtistiaeth Torfaen

Mae’r gwasanaeth yn cael ei redeg gan Ganolfan Adnoddau Arbennig Awtistiaeth Nant Celyn ac mae’n darparu cyngor a chefnogaeth wedi’i dargedu i ysgolion ar gyfer disgyblion sydd wedi cael diagnosis ASA.

Llwybr Atgyfeirio

Gwneir ceisiadau gan yr ysgol am ygyswllt yn uniongyrchol i'r TASS, yn dilyn eu hymateb graddedig o ran ADY

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig