Cymorth Digwyddiad Tyngedfenn-ol

Os bydd Digwyddiad Tyngedfennol, mae angen i ysgolion gysylltu â'u EP Cyswllt yn y lle cyntaf, neu gysylltu â'r Gwasanaeth Cynhwysiant ar y prif rif.

Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysg Torfaen yn darparu cyngor a chefnogaeth i ysgolion pan fydd digwyddiad tyngedfennol wedi bod.

Gall fod yn briodol i’r Gwasanaeth Cwnsela gynnig cyngor neu gefnogaeth.

Llwybr Atgyfeirio

Yr ysgol i gysylltu â’i SA cyswllt neu’r Gwasanaeth Cynhwysiant ar y brif rhif ffôn

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig