Plant Sy'n Derbyn Gofal

Yr awdurdod lleol yw rhiant corfforaethol yr holl blant a phobl ifanc sydd yng ngofal yr awdurdod lleol

Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg yn gweithio gyda gofalwyr, gweithwyr proffesiynol, ac ysgolion i ddarparu cyngor, arweiniad, cymorth a hyfforddiant i sicrhau y gallant gyflawni eu dyletswydd yn effeithiol i hyrwyddo cyflawniad addysgol plant sy’n derbyn gofal a chefnogi dyheadau uchel

Llwybr Atgyfeirio

Ffoniwch/e-bostiwch yn uniongyrchol i gael cyngor a chymorth

Manylion Cyswllt y Gwasanaeth

Swyddog Cyswllt ADY – Plant Sy’n Derbyn Gofal 

Natalie Hodges
Ffôn: 01495 766985
E-bost: natalie.hodges@torfaen.gov.uk

Emma Murphy
Ffôn: 01495 766900
E-bost: emma.murphy@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 13/01/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig