Pic ar y maen a diod llaeth

Pic ar y maen a diod llaeth

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

"Wwwww!" (Pawb ar Gyngor Ysgol Garnteg yn mynegi eu mwynhad)

"Oherwydd fy mod yn Gymro" James, Ysgol Garnteg

"Rwy'n hoffi'r rhesins ac mae’n felys" Ffion, Ysgol Garnteg

Dewis Ein Dietegydd

"Gyda'r blawd gwyn i gyd yn y DU wedi ei ategu â haearn a ffrwyth sych hefyd yn cynnwys haearn, m, gyda gwydriad o laeth ar gyfer calsiwm yn un o'n prif ddewisiadau. Er y dylid osgoi ffrwyth sych rhwng prydiau (oherwydd bod siwgr yn glynu wrth ddannedd) mae'n ddewis gwych fel ychwanegiad at brif bryd neu fel pwdin."

Diwygiwyd Diwethaf: 19/04/2022 Nôl i’r Brig