Hufen iâ fanila â phîn-afal

Hufen iâ fanila â phîn-afal

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

“Dyma fy newis oherwydd gallwch chi roi'r ffrwyth yn yr hufen iâ” Cai, Ysgol Gynradd Garnteg

“Mae'r hufen iâ'n hyfryd a, pan fyddwch yn ychwanegu'r ffrwyth mae'n fwy hyfryd byth” Leah, Garnteg Primary

Dewis Ein Dietegydd

 “Mae'r rhan fwyaf ohonom ni wedi cael ein dal ar ryw adeg gan faint tafelli o fwyd sydd wedi bod yn cynyddu. Yma, mae ein cwpanau hufen iâ unigol 80ml yn sicrhau bod disgyblion yn derbyn tafell gywir o ran maint. Gydag ymrwymiad at ein cyfrifoldebau amgylcheddol, rydym yn falch o fedru cadarnhau y bydd y rhain yn dod mewn cwpanau sy'n gallu cael eu compostio mewn 180 diwrnod, a chlawr y gellir ei ailgylchu. Hufen iâ wedi ei fesur gyda ffrwyth sy'n un o 5 y Dydd eich plentyn, mae'n hyfryd?”

Diwygiwyd Diwethaf: 14/04/2022 Nôl i’r Brig