Coctel ffrwythau a hufen iâ fanila

Coctel ffrwythau a hufen iâ fanila

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

"Dyma fy newis oherwydd gallwch chi roi'r ffrwyth yn yr hufen iâ" Cai, Ysgol Gynradd Garnteg

"Mae'r hufen iâ'n hyfryd a, pan fyddwch yn ychwanegu'r ffrwyth mae'n fwy hyfryd byth" Leah, Ysgol Gynradd Garnteg

Dewis Ein Dietegydd

"Mae'r rhan fwyaf ohonom ni wedi cael ein dal ar ryw adeg gan faint tafelli o fwyd sydd wedi bod yn cynyddu. Yma, mae ein cwpanau hufen iâ unigol 80ml yn sicrhau bod disgyblion yn derbyn tafell gywir o ran maint. Gydag ymrwymiad at ein cyfrifoldebau amgylcheddol, rydym yn falch o fedru cadarnhau y bydd modd, o Hydref 2020 ymlaen, compostio'r cwpanau hufen iâ unigol yma mewn 180 diwrnod, ac ailgylchu'r clawr. Hufen iâ wedi ei fesur gyda ffrwyth sy'n un o 5 y Dydd eich plentyn, mae'n hyfryd!"

Diwygiwyd Diwethaf: 19/04/2022 Nôl i’r Brig